Hotărâri C.L.

Hotararea nr 56 din 24.12.2019 – privind rectificarea bugetului local

Hotararea nr 55 din 24.12.2019 – privind organizarea retelei scolare

Hotararea nr 54 din 24.12.2019 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea nr 53 din 24.11.2019 – privind validarea modificarilor aduse bugetului local

Hotararea nr 52 din 24.12.2019 – privind aprobarea contului de executie

Hotararea nr 51 din 12.12.2019 – privind modivicare HCL nr. 19 din 30.06.2014

Hotararea nr 50 din 25.11.2019 – privind revocare HCL nr. 42 din 30.09.2019

Hotararea nr 49 din 25.11.2019 – privind prelungirea duratei de concesiune cabinet medical

Hotararea nr 48 din 21.10.2019 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 47 din 21.10.2019 – aprobare ROF CL

Hotararea nr 46 din 21.10.2019 – aprobarea achizitionarii de lemne pentru foc

Hotararea nr 45 din 21.10.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local

Hotararea nr 44 din 21.10.2019 – aprobarea contului de executie al bugetului de vennituri si cheltuieli pe trim III 2019

Hotararea nr 43 din 10.10.2019 – modificarea HCL 37

Hotararea nr 42 din 30.09.2019 – atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a unui imobil teren

Hotararea nr 41 din 30.09.2019 – dezmembrarea unui imobil teren

Hotararea nr 40 din 30.09.2019 – modificare organigrama si stat de functii

Hotararea nr 39 din 30.09.2019 – modificare pozitie inventar bunuri domeniu public

Hotararea nr 38 din 16.09.2019 – revocarea HCL 32 din 2019

Hotararea nr 37 din 16.09.2019 – aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor terenuri

Hotararea nr 36 din 29.08.2019 – aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru spatiile inchiriate in piata pe perioada suspendarii activitatii

Hotararea nr 35 din 29.08.2019 – aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale

Hotararea nr 34 din 29.08.2019 – aprobarea SDL a serviciilor sociale pe perioada 2019-2025

Hotararea nr 32 din 12.08.2019 – modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public

Hotararea nr 31 din 12.08.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local

Hotararea nr 30 din 31.07.2019 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 29 din 31.07.2019 – infiintarea SVSU

Hotararea nr 28 din 31.07.2019 – modificarea organigramei si a statului de functii

Hotararea nr 27 din 31.07.2019 – aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim II 2019

Hotararea nr 26 din 27.06.2019 – aprobarea organigramei si a statului de functii

Hotararea nr 25 din 27.06.2019 – aprobarea rectificarii bugetului local

Hotararea nr 24 din 14.06.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local

Hotararea nr 23 din 30.05.2019 – modificare HCL nr 8 din 25.02.2019

Hotararea nr 22 din 30.05.2019 – aprobarea construirii a doua capele mortuare

Hotararea nr 21 din 16.05.2019 – aprobarea construirii unei imprejmuiri la praznicarul comunei

Hotararea nr 20 din 16.05.2019 – aprobarea achizitionarii de canapele si cosuri de gunoi

Hotararea nr 19 din 24.04.2019 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 18 din 24.04.2019 – inchiriere directa a unui teren arabil

Hotararea nr 17 din 24.04.2019 – revocarea HCL 11 din 2019

Hotararea nr 16 din 24.04.2019 – aprobarea contractarii de asistenta juridica

Hotararea nr 15 din 24.04.2019 – aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim I 2019

Hotararea nr 14 din 24.04.2019 – aprobarea bugetului local

Hotararea nr 13 din 08.04.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru Sistem de canalizare

Hotararea nr 12 din 08.04.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru Sistem de alimentare cu apa

Hotararea nr 11 din 28.03.2019 – inchirierea prin licitatie publica a unui teren arabil

Hotararea nr 10 din 28.03.2019 – aprobarea inchirierii directe a unui teren

Hotararea nr 9 din 25.02.2019 – stabilirea salariilor de baza

Hotararea nr 8 din 25.02.2019 – stabilirea consumului lunar de carburanti

Hotararea nr 7 din 25.02.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local

Hotararea nr 6 din 29.01.2019 – alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 5 din 29.01.2019 – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local

Hotararea nr 4 din 29.01.2019 – aprobarea planului de actiuni si lucrari

Hotararea nr 3 din 29.01.2019 – aprobarea planului de analiza si acoperire a riscului

Hotararea nr 2 din 29.01.2019 – modificarea HCL 50 din 2018

Hotararea nr 1 din 08.01.2019 – acoperirea deficitului bugetar